Trình độ Đăng Nhập Home
B1 - Learning About Position
Bài học hôm nay bắt đầu với các vấn đề về khoa học, các khái niệm cơ bản. Nó là bước đầu cho các bạn tiếp cận với việc học xa hơn...
Read more ...
B1 - Rosa to the Rescue
Bài học đầu tiên chúng ta sẽ học về phương pháp liên tưởng - Connection. Nghĩa là trong khi đọc, hãy cố gắng tưởng tượng ra bối cảnh của...
Read more ...
Hướng dẫn sử dụng Topic
Đây là chuyên mục tiếng anh dành cho các bạn đang học cấp 3. Bài học sẽ hỗ trợ phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết bên cạnh đó...
Read more ...
Hướng dẫn chọn bài học
Đây là chuyên mục tiếng anh dành cho các bạn đang học cấp 2 và cấp 3 lứa tuổi từ 8 đến 14. Để bố mẹ có thể theo dõi và hướng dẫn con,...
Hướng dẫn chọn bài học
Đây là chuyên mục tiếng anh dành cho các bạn đang học cấp 1 và cấp 2 lứa tuổi từ 6 đến 12. Để bố mẹ có thể theo dõi và hướng dẫn con,...
Hướng dẫn chọn bài học
Đây là chuyên mục tiếng anh dành cho các bạn đang học mẫu giáo, lứa tuổi từ 4 đến 6 mà bố mẹ muốn con làm quen với tiếng anh. Để bố...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!