Trình độ Đăng Nhập Home


Lớp 4 Plus - Bài số 17 Các bài đọc hiểu của chúng ta sẽ ngày một khó dần lên và chi tiết hơn. Đọc hiểu là một kỹ năng rất quan trọng vì một...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 18 Phát triển từ vựng luôn là mục tiêu lớn của chúng ta. Thầy rất vui vì các bạn rất cố gắng học và hoàn thành các bài tập...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 19 Hôm nay các bạn sẽ có một câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng để đọc và dịch. Mỗi câu truyện ngụ ngôn đều có rất nhiều ý...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 20 Hôm nay các bạn sẽ đọc một câu truyện khá thú vị. Câu truyện sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là Team Work. Tại sao lại cần...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 21 Hôm nay lớp mình sẽ tiếp tục luyện tập phần ngữ âm. Thầy biết các bạn đã tiến bộ khá nhiều nhưng càng muốn nói tốt...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 22 Hôm nay các bạn sẽ dành thêm thời gian cho việc luyện tập phần đọc hiểu và nghe hiểu. Thầy tin chắc, với phần từ vựng...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 23 Phần ngữ âm hôm nay, các bạn sẽ cần cố gắng tập và làm được tốt âm quan trong nhất trong phần phụ âm. Các phần lỗi đã...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 24 Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 6 tháng học của lớp 4 plus. Các bạn hoàn thành nốt bài số 24 này sau đó nhắn thầy để...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!