Trình độ Đăng Nhập Home


Lớp 4 Plus - Bài số 13 Như vậy là lớp ta đã vượt qua giai đoạn 3 tháng đầu. Các con đã làm quen khá tốt với phần critical thinking và đã bắt đầu...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 14 Hôm nay các bạn tiếp tục luyện ngữ âm. Bài học sẽ chỉ rõ các lỗi phát âm do đặc tính âm của người châu Á trong đó có...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 15 Hôm nay, bài tự luận chúng ta sẽ cố gắng tập phần tóm tắt phim và nói bằng tiếng anh nhé. Không khó đâu, thầy chắc chắn...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 16 Tiếp theo ở buổi hôm nay, chúng ta lại luyện tập phần ngữ âm với các âm bật hơi còn lại. Việc phát âm không rõ hoặc lỗi...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 17 Các bài đọc hiểu của chúng ta sẽ ngày một khó dần lên và chi tiết hơn. Đọc hiểu là một kỹ năng rất quan trọng vì một...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 18 Phát triển từ vựng luôn là mục tiêu lớn của chúng ta. Thầy rất vui vì các bạn rất cố gắng học và hoàn thành các bài tập...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 19 Hôm nay các bạn sẽ có một câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng để đọc và dịch. Mỗi câu truyện ngụ ngôn đều có rất nhiều ý...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 20 Hôm nay các bạn sẽ đọc một câu truyện khá thú vị. Câu truyện sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là Team Work. Tại sao lại cần...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 21 Hôm nay lớp mình sẽ tiếp tục luyện tập phần ngữ âm. Thầy biết các bạn đã tiến bộ khá nhiều nhưng càng muốn nói tốt...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 22 Hôm nay các bạn sẽ dành thêm thời gian cho việc luyện tập phần đọc hiểu và nghe hiểu. Thầy tin chắc, với phần từ vựng...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!