Trình độ Đăng Nhập Home


Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 41 Bài học hôm nay với nội dung về sự sáng tạo của các bạn nhỏ. Hãy thử xem, bạn có tìm thấy mình trong đó không nhé. Mọi...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 42 Đến giờ, thầy đã khá yên tâm với phần ngữ âm, từ vựng và phần đọc của các bạn. Giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ tập...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 43 Phần ngữ pháp hôm nay các bạn sẽ làm quen với việc cần chia động từ với ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại đơn. Có bạn...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 44 Chúng ta còn 1 tháng nữa là kết thúc trọn vẹn 1 năm học với thầy và sẽ tiếp tục lên lớp trên. Và do đó, các bạn sẽ cần...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 45 Chúng ta còn một tháng cuối cùng này là hết lớp 2. Phần ngữ pháp sẽ nhiều thêm một chút. Các bạn cố gắng nhé.
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 46 Phần ngữ pháp cũng không có gì khó đúng không các bạn. Thầy rất hi vọng với cố gắng làm quen với phần ngữ pháp, sang tới...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 47 Chúng ta còn 2 buổi nữa là kết thúc một năm học cùng với nhau. Thầy cảm ơn các bạn đã chăm chỉ. Tất nhiên, cũng không...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 2 - Bài số 48 Chúc mừng các bạn đã hoàn thành toàn bộ chương trình học lớp 2. Cảm ơn các bạn đã đồng hoành cùng với thầy trong 1 năm...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!