Bài học cho học viên

    Các lớp tiếng anh cơ bản
    Các lớp tiếng anh trung cấp
    Các lớp tiếng anh cao cấp
    Lớp tiếng anh tổng hợp
   Tiếng Anh Luyện Thi
    Luyện Thi TOEIC
    Luyện Thi IELTS
    Luyện Thi TOEFL iBT
   Những thông tin khác
    Lịch khai giảng NEW
    Địa điểm học - Điện thoại
    Thông tin giáo viên
    Phòng truyền thống
   Nội dung khác trên Website
    Trao đổi - hỏi đáp
    Đăng ký kiểm tra
    Hướng dẫn đăng ký kiểm tra
    Thư viện sách - Ebook

WAYSTOENGLISH TOEIC LIBRARY
Audio sách TOMATO TOEIC COMPACT 34
Audio sách Rainbow Toeic
Audio sách Mozilge - Actual Tests 3-4
Audio sách Mozilge - Actual Tests 1-2
Audio sách Longman Real Toeic Acturally Tests
Audio sách Economy TOEIC LC 1000
Audio sách Developing skills for the TOEIC Tests
Audio sách Campus TOEIC
Audio sách Big Step TOEIC 3
Audio sách Big Step TOEIC 2
Audio sách Big Step TOEIC 1
Audio sách Toeic Analyst
Audio sách Jim's TOEIC 1000 LC Questions
Audio của sách TOEIC - Starter (New Format)
Audio của sách Longman Preparation series for the Toeic Test
Audio của sách How to prepare for the Toeic Bridge Test
Audio của sách Builiding skills for the TOEIC Tests
Audio của sách Cracking the Toeic
Audio của sách 30 days to the Toeic tests
Ebook - for you
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Mổi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ?
Tăng Tử
Page WTE vừa được lập tháng 8.2.2013 để các bạn có thể trao đổi thông tin trực tiếp với chúng tôi.

Tin tức » Lớp Ielts 26.03.2019 03:22

Bài luyện nghe tuần 1 đến tuần 4 của lớp PreIELTS

Dưới đây là bài nghe từ Lesson 1 đến lesson 4 của lớp PreIELTS. Bài tập về nhà sẽ được bổ sung dần nhé các bạn Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 7

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Xem tiếp...

Bài tập nghe buổi 12 và 14 - Lớp IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Lớp mình lấy bài từ link về nhé.
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 5

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 4

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 6

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Test practice: *bắt đầu từ bài Fitness centre brochure nhé
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 3

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Test practice: (bắt đầu từ bài Identification nhé)
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Bài luyện nghe Lessons 1-14

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Link tổng hợp dẫn đến các bài tương ứng nhé.
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 2

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bắt đầu từ Student hostel và cứ theo đúng thứ tự bài từ đó trở đi nhé: Click here, Click here, and Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Test practice 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Bài nghe trên lớp và ở nhà - Lessons 4-7

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Mình kéo link ra trang nhất cho mọi người dễ tìm nhé: Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Lesson 2 - Bài luyện nghe ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Các bài về nhà sẽ theo thứ tự từ bài PRACTICE đến bài cuối của phần PRACTICE MORE nhé.
Practice 1: Click here
Practice 2: Click here
Practice 3: Click here

More practice 1:
Click here
More practice 2: Click here
More practice 3: Click here and Click here
Xem tiếp...

Lớp IELTS - Bài 1 - Bài luyện nghe ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Các bài về nhà sẽ theo thứ tự từ bài Example đến bài cuối của phần PRACTICE MORE nhé.
Example: Click here

Practice
1: Click here
Practice 2-01: Click here
Practice 2-02: Click here
Practice 3: Click here

More practice 1:
Click here
More practice 2: Click here
More practice 3: Click here
More practice 4: Click here
More practice 5: Click here
Xem tiếp...

Bài luyện tập phát triển kỹ năng nói 03 cho các bạn lớp Pre-IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Mình upload bài đây nhé các bạn: Click here
Buổi trước có 2 tên chuẩn bị tốt và nói như súng tiểu liên. Các bạn khác cố gắng lên.
Xem tiếp...

Lớp PreIELTS - Bài tập về nhà tuần 4

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là bài tập nghe về nhà lớp mình nhé:
Listening 3: Click here

Xem tiếp...

Bài luyện tập phát triển kỹ năng nói 02 cho các bạn lớp Pre-IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Mình upload bài đây nhé các bạn: Click here
Xem tiếp...

Bài luyện tập phát triển kỹ năng nói cho các bạn lớp Pre-IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Mình upload bài đây nhé các bạn: Click here

Bài tập nghe buổi 13 - Lớp IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bài nghe buổi 13 đã có cả link cho bài test về nhà nhé.
Xem tiếp...

Bài tập nghe buổi 7 - Lớp IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Link vẫn như cũ cả nhà nhé: Click here
Xem tiếp...

Bài tập nghe buổi 3 - Lớp IELTS

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Để lớp dễ tìm được bài hơn, mình chuyển đường dẫn ra trang nhất nhé: Click here 
Xem tiếp...

Tiếp tục chinh phục mốc điểm cao trong IELTS.

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Nguyện vọng của một người giáo viên là được truyền đạt những gì mình có nhằm giúp ích cho thế hệ sau và mong ước ấy với giáo viên WTE chúng tôi đã không còn là mong ước. Đã có nhiều thế hệ học sinh gắn bó và khởi đầu việc học tiếng anh tại đây. WTE đã làm hết mình vì học viên của mình. Hôm nay, thành tích của lớp IELTS đã được set ở mốc mới. Dù đã dạy IELTS được 7 năm liên tiếp nhưng do bận học Master sau đó là Phd của cô Huyền nên lớp hầu như rất ít khai giảng. Dù chỉ có thể khai giảng trong những khoảng thời gian giữa các lần đi và về ấy nhưng cô Huyền cũng đã cố gắng đem hết những gì mình có để chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn. Lớp IETLS đã có nhiều bạn đạt đến 7.5 nhưng đây là điểm 8.0 đầu tiên mà WTE nhận được từ học viên của mình, một học viên đã gắn bó gần 2 năm học liên tục tại WTE từ lớp ban đầu.

Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

   Tự học tiếng anh Online

    Học từ vựng miễn phí
    Luyện phản xạ nói
      Bài luyện tập bổ trợ
    Trình độ cơ bản
    Trình độ trung cấp
    Trình độ nâng cao
   Luyện Thi TOEIC
    Listening Part 1
    Listening Part 2
    Listening Part 3
    Listening Part 4
    Grammar Part 5-6
    Reading Part 7
    Thi Thử TOEIC - Online
   Luyện Thi IELTS
    Speaking Part 1
    Speaking Part 2
    Speaking Part 3
    Thi thử IELTS - Online
    Học tiếng anh online
     Học T.Anh qua Audio
     Học T.Anh qua Video

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH MẪU GIÁO
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10 CƠ SỞ NGUYỄN KHẢ TRẠC
Lịch học các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh của Khối 10
Lịch học Toán Văn Anh các khối 6,7,8,9
Bài luyện nghe tuần 5 đến tuần 9 của lớp PreIELTS
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 09
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 3
Bài luyện nghe tuần 1 đến tuần 4 của lớp PreIELTS
Mr. Ed Avon's Curriculum Vitae
Mr. Hai's Curriculum Vitae
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 2
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 07
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 1
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 05
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 04
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 03
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 15 - Lớp T6
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 01
English 4 busy people - Buổi 14 - Lớp T6
English 4 busy people - Buổi 13
English 4 busy people - Buổi 12
Back up - Lịch khai giảng 2016
English 4 busy people - Buổi 11
English 4 busy people - Buổi 10
English 4 busy people - Buổi 09
English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Buổi 07
English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Buổi 05
English 4 busy people - Buổi 04
English 4 busy people - Buổi 03
English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 01
Tổng hợp 10 bài luyện tập của lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Bài luyện tập ở nhà các buổi số 6-10 của lớp Ngữ Âm
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 5 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp IELTS - Test practice 7
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 9
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 4 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 8
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 7
Bài luyện âm số 3 của lớp ngữ âm đây các bạn nhé !
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 6
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 5
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 4
Bài luyện tập số 2 của lớp ngữ âm.
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 3
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 2
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 1 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 1
Backup - Lịch khai giảng năm 2015
Cách xác định thì của động từ trong tiếng Anh
Bài luyện tập ở nhà số 8 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập ở nhà số 7 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập buổi số 6 của lớp Skills Build-Up
Lớp Basic 2 - Bài 1
  Trang nhất  | Diễn đàn  | Lịch khai giảng  | Đăng ký kiểm tra  | Tư vấn trực tiếp  | Thông tin giáo viên   | Địa chỉ lớp - Điện thoại

Lớp học Tiếng anh tại nhà riêng của Cô Huyền, Thầy Sơn tại địa chỉ: số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn
Website của nhóm: Waystoenglish.com - Waystoenglish.com.vn - Waystoenglish.edu.vn - Waystodance.com
Waystoenglish.net - Daytienganh.org - Dethitienganh.com
Thiết kế và viết code cho website cũng như phát triên các modules học tiếng anh bởi thầy giáo: Phạm Thanh Sơn.