Bài học cho học viên

    Các lớp tiếng anh cơ bản
    Các lớp tiếng anh trung cấp
    Các lớp tiếng anh cao cấp
    Lớp tiếng anh tổng hợp
   Tiếng Anh Luyện Thi
    Luyện Thi TOEIC
    Luyện Thi IELTS
    Luyện Thi TOEFL iBT
   Những thông tin khác
    Lịch khai giảng NEW
    Địa điểm học - Điện thoại
    Thông tin giáo viên
    Phòng truyền thống
   Nội dung khác trên Website
    Trao đổi - hỏi đáp
    Đăng ký kiểm tra
    Hướng dẫn đăng ký kiểm tra
    Thư viện sách - Ebook

WAYSTOENGLISH TOEIC LIBRARY
Audio sách TOMATO TOEIC COMPACT 34
Audio sách Rainbow Toeic
Audio sách Mozilge - Actual Tests 3-4
Audio sách Mozilge - Actual Tests 1-2
Audio sách Longman Real Toeic Acturally Tests
Audio sách Economy TOEIC LC 1000
Audio sách Developing skills for the TOEIC Tests
Audio sách Campus TOEIC
Audio sách Big Step TOEIC 3
Audio sách Big Step TOEIC 2
Audio sách Big Step TOEIC 1
Audio sách Toeic Analyst
Audio sách Jim's TOEIC 1000 LC Questions
Audio của sách TOEIC - Starter (New Format)
Audio của sách Longman Preparation series for the Toeic Test
Audio của sách How to prepare for the Toeic Bridge Test
Audio của sách Builiding skills for the TOEIC Tests
Audio của sách Cracking the Toeic
Audio của sách 30 days to the Toeic tests
Ebook - for you
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay, Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở
Lả Khôn
Page WTE vừa được lập tháng 8.2.2013 để các bạn có thể trao đổi thông tin trực tiếp với chúng tôi.

Tin tức » Basic 2 - Beginner B 11.12.2018 10:15

Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 9

Đây là toàn bộ bài nghe của bài số 9
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 8

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ bài nghe của buổi số 8
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 5

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ bài nghe của buổi số 5
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 2

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là bài nghe của buổi số 2
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là các bài nghe cho buổi số 1.
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ bài nghe ở lớp, bài luyện âm và bài nghe tại nhà nhé
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 13-14-15

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bài luyện nghe ở lớp, bài luyện nghe tại nhà và bài luyện âm cho toàn bộ các lesson 13, 14, 15 nhé
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 11

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio cho các bài nghe ở lớp và ở nhà
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 10

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm: Click here 
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 9

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm:
Pronun 01: Click here
Pronun 02: Click here
Pronun 03: Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 8

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài nghe ở lớp:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Listening 5: Click here
Listening 6: Click here
Listening 7: Click here
Listening 8: Click here
Listening 9: Click here

Audio bài tập về nhà nè:

Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here 
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 7

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm:
Pronun 01: Click here
Pronun 02: Click here
Pronun 03: Click here


Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 5&6

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio của bài số 5 và 6 nhé
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 4

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ bài nghe trên lớp, bài nghe ở nhà và bài luyện âm nhé.
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 2

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài nghe trên lớp nhé:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
 
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ phần nghe trên lớp, bài tập ở nhà và phần luyện âm đã học. Các bạn dùng để practice ở nhà nhé
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Lesson 15 - Bài luyện nghe và luyện âm ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập về nhà nè:
Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Bài nghe kết hợp reading trong handout 10.2: Click here

Dưới đây là bài phát âm. Hãy nghe và nhìn thật kĩ khẩu hình của người hướng dẫn. Nhớ cầm theo một chiếc gương để nhìn khẩu hình của mình khi luyện tập nhé.
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Lesson 13 - Bài luyện nghe ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập về nhà nè:
Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - bài 12 - Bài luyện nghe và nói ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập về nhà nè:
Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here

Dưới đây là bài tập Speaking nhé
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 10 - Bài luyện nghe ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập về nhà nè:
Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 9 - Bài luyện nghe ở nhà

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập về nhà nè:
Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Còn đây là bài điền từ nhé: Click here
Speaking: Click here
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

   Tự học tiếng anh Online

    Học từ vựng miễn phí
    Luyện phản xạ nói
      Bài luyện tập bổ trợ
    Trình độ cơ bản
    Trình độ trung cấp
    Trình độ nâng cao
   Luyện Thi TOEIC
    Listening Part 1
    Listening Part 2
    Listening Part 3
    Listening Part 4
    Grammar Part 5-6
    Reading Part 7
    Thi Thử TOEIC - Online
   Luyện Thi IELTS
    Speaking Part 1
    Speaking Part 2
    Speaking Part 3
    Thi thử IELTS - Online
    Học tiếng anh online
     Học T.Anh qua Audio
     Học T.Anh qua Video

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH MẪU GIÁO
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 10 CƠ SỞ NGUYỄN KHẢ TRẠC
Lịch học các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh của Khối 10
Lịch học Toán Văn Anh các khối 6,7,8,9
Bài luyện nghe tuần 5 đến tuần 9 của lớp PreIELTS
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 09
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 3
Bài luyện nghe tuần 1 đến tuần 4 của lớp PreIELTS
Mr. Ed Avon's Curriculum Vitae
Mr. Hai's Curriculum Vitae
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 2
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 07
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Lớp T6 - GĐ2 - Buổi 1
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 05
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 04
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 03
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 15 - Lớp T6
Lớp T3 - English 4 busy people - Buổi 01
English 4 busy people - Buổi 14 - Lớp T6
English 4 busy people - Buổi 13
English 4 busy people - Buổi 12
Back up - Lịch khai giảng 2016
English 4 busy people - Buổi 11
English 4 busy people - Buổi 10
English 4 busy people - Buổi 09
English 4 busy people - Buổi 08
English 4 busy people - Buổi 07
English 4 busy people - Buổi 06
English 4 busy people - Buổi 05
English 4 busy people - Buổi 04
English 4 busy people - Buổi 03
English 4 busy people - Buổi 02
English 4 busy people - Buổi 01
Tổng hợp 10 bài luyện tập của lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Bài luyện tập ở nhà các buổi số 6-10 của lớp Ngữ Âm
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 5 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp IELTS - Test practice 7
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 9
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 4 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 8
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 7
Bài luyện âm số 3 của lớp ngữ âm đây các bạn nhé !
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 6
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 5
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 4
Bài luyện tập số 2 của lớp ngữ âm.
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 3
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 2
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 1 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp Basic 2 plus (Nghe-Đọc-Dịch) - Lesson 1
Backup - Lịch khai giảng năm 2015
Cách xác định thì của động từ trong tiếng Anh
Bài luyện tập ở nhà số 8 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập ở nhà số 7 của lớp Skills Build-Up
Bài luyện tập buổi số 6 của lớp Skills Build-Up
Lớp Basic 2 - Bài 1
  Trang nhất  | Diễn đàn  | Lịch khai giảng  | Đăng ký kiểm tra  | Tư vấn trực tiếp  | Thông tin giáo viên   | Địa chỉ lớp - Điện thoại

Lớp học Tiếng anh tại nhà riêng của Cô Huyền, Thầy Sơn tại địa chỉ: số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn
Website của nhóm: Waystoenglish.com - Waystoenglish.com.vn - Waystoenglish.edu.vn - Waystodance.com
Waystoenglish.net - Daytienganh.org - Dethitienganh.com
Thiết kế và viết code cho website cũng như phát triên các modules học tiếng anh bởi thầy giáo: Phạm Thanh Sơn.