Trình độ Đăng Nhập Home


Ngữ âm C2 - Bài luyện tập - Buổi 1 Tính chất âm Việt và sự khác biệt với âm Anh (Anh-Anh và Anh-Mỹ) các con đều đã nắm rõ. Giờ là lúc luyện tập để thành...
Read more ...
Ngữ âm C2 - Bài luyện tập - Buổi 2 Âm tiếp theo ngày hôm nay của chúng ta là [ɔː]. Về mặt đặc trưng âm và sự khác biệt cũng như những lỗi mắc phải của...
Read more ...
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!