Trình độ Đăng Nhập Home


Lớp 6 Plus - Bài số 5 Bài học tiến tới mục tiêu sử dụng ngôn ngữ nên rất cần các bạn luyện tập cẩn thận việc học từ, ngữ cảnh, từ...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 6 Phần từ vựng các bạn cần tập đọc phần định nghĩa từ, từ đồng nghĩa và ví dụ cách dùng từ nhé. Nhiều bạn bỏ qua...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 7 Bài hôm nay khá đơn giản và nhẹ nhàng. Thầy hi vọng các bạn sẽ tiếp tục luyện tập phần cảm âm, nâng cao vốn từ và đặc...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 8 Hôm nay đã là buổi số 8 rồi các bạn nhé. Chăm chỉ và nhận phần thưởng tháng thôi nào...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 9 Sẽ có nhiều phần thú vị trong bài hôm nay đang đợi bạn. Bài học sẽ gồm bài tự luận khá thú vị và phần luyện tập ngữ...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 10 Bài học của chúng ta sẽ mở ra thêm với các vấn đề về khoa học, toán học và xã hội. Thầy rất hi vọng, với lượng từ...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 11 Tiếp tục với phần ngữ âm trong bài hôm nay nào các bạn. Theo cả lớp mình sẽ học âm gì đây ... Các bạn sẽ học âm dễ bị...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 12 Tiếp đà tiến bộ, thầy sẽ lại nâng yêu cầu bài nói. Sẽ song song 2 phần của bài tự luận bằng tiếng Anh và tiếng Việt....
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 13 Các bài tập về critical thinking của các bạn đã bắt đầu tiến bộ và từ tháng tiếp theo, thầy bắt đầu cần các bạn tập...
Read more ...
Lớp 6 Plus - Bài số 14 Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cặp âm quan trọng để giúp các bạn nói đúng âm tiếng anh. Các lỗi của việc đồng hóa âm...
Read more ...
Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!