Trình độ Đăng Nhập Home


Lớp 4 Plus - Bài số 9 Hôm nay các bạn sẽ có một bài học chi tiết về cặp âm /t/ và /d/. Ở mỗi trình độ, mức độ khó và yêu cầu luyện tập...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 10 Hôm nay, trong bài học, ngoài các kỹ năng ra như các buổi trước, các bạn sẽ có thêm phần toán tiếng anh. Cũng không có gì khó...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 11 Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục với phần ngữ âm. Các âm khó chúng ta sẽ học trước và sẽ dành rất nhiều thời gian để...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 12 Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị sang tháng thứ 4 và như các bạn đã biết, chúng ta đã phải thực sự luyện nói trong 3 tháng...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 13 Như vậy là lớp ta đã vượt qua giai đoạn 3 tháng đầu. Các con đã làm quen khá tốt với phần critical thinking và đã bắt đầu...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 14 Hôm nay các bạn tiếp tục luyện ngữ âm. Bài học sẽ chỉ rõ các lỗi phát âm do đặc tính âm của người châu Á trong đó có...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 15 Hôm nay, bài tự luận chúng ta sẽ cố gắng tập phần tóm tắt phim và nói bằng tiếng anh nhé. Không khó đâu, thầy chắc chắn...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 16 Tiếp theo ở buổi hôm nay, chúng ta lại luyện tập phần ngữ âm với các âm bật hơi còn lại. Việc phát âm không rõ hoặc lỗi...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 17 Các bài đọc hiểu của chúng ta sẽ ngày một khó dần lên và chi tiết hơn. Đọc hiểu là một kỹ năng rất quan trọng vì một...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 18 Phát triển từ vựng luôn là mục tiêu lớn của chúng ta. Thầy rất vui vì các bạn rất cố gắng học và hoàn thành các bài tập...
Read more ...
Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!