Trình độ Đăng Nhập Home


Lớp 4 Plus - Bài số 21 Hôm nay lớp mình sẽ tiếp tục luyện tập phần ngữ âm. Thầy biết các bạn đã tiến bộ khá nhiều nhưng càng muốn nói tốt...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 22 Hôm nay các bạn sẽ dành thêm thời gian cho việc luyện tập phần đọc hiểu và nghe hiểu. Thầy tin chắc, với phần từ vựng...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 23 Phần ngữ âm hôm nay, các bạn sẽ cần cố gắng tập và làm được tốt âm quan trong nhất trong phần phụ âm. Các phần lỗi đã...
Read more ...
Lớp 4 Plus - Bài số 24 Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 6 tháng học của lớp 4 plus. Các bạn hoàn thành nốt bài số 24 này sau đó nhắn thầy để...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!